Steur als startpunt van ‘natuurherkenning practice’

Beeldherkenning van natuur stelt organisaties voor een uitdaging, met name bij sterk gelijkende soorten. Een aanzienlijke collectie steurfoto’s dient nu als basis voor onderzoek naar de mogelijkheden en grenzen van geavanceerde beeldherkenning van planten en dieren. Dit onderzoek is het startsein van de ‘natuurherkenning practice‘, geïnitieerd door VAART software.

De subtiele details die verschillende steursoorten en diverse hybriden kenmerken, worden op verschillende manieren gebruikt om datasets samen te stellen. Evaluatie van alle sets moet leiden tot een optimale strategie om datasets en modellen te bouwen voor moeilijk te onderscheiden soorten.

Vissen ‘moeilijke soortgroep’ voor beeldherkenning

Het is voor beeldherkenning relatief moeilijk om sommige vissoorten onderling te onderscheiden. Niet verrassend zijn dit vaak soorten die ook voor menselijke herkenners het meest op elkaar lijken. Vissen zijn hiermee voor beeldherkenning een ‘moeilijke soortgroep’.

Moeilijke vissoorten zijn bijvoorbeeld blankvoorn of ruisvoorn, brasem of kolblei, beekprik of zeeprik, zwartbek of zwarte grondel, en grote/kleine modderkruiper of bermpje. En dus ook steuren: diamantsteur, Siberische steur, spitssnuitsteur of sterlet.

Uitdaging voor deep learning

De zeer gedetailleerde onderscheidende kenmerken van verschillende vissoorten lijken een uitdaging te zijn voor deep learning. Daarmee rijst de vraag of classificatie van afbeeldingen of objectdetectie van soorten in één soortgroep de beste weg is. Een multi-model benadering op basis van specifieke kenmerken biedt mogelijk aanknopingspunten. Training van expliciete kenmerken en intelligente interpretatie van die kenmerken is daarom onderwerp van dit onderzoek. 

WUR studie steur verspreiding

Een WUR studie naar de verspreiding van steuren in Nederland is indirecte aanleiding voor dit onderzoek. VAART software leverde aan de onderzoekers een grote collectie steurfoto’s vanuit het platform Vangstenregistratie.nl. Binnen de studie worden deze foto’s gedetermineerd op exacte steursoort en in ruil voor het aanleveren van de foto’s ontvangen wij die determinaties retour. 

Meer weten?

Heb je een vraag of opmerking n.a.v. dit artikel? Stuur ons een bericht en we nemen snel contact met je op.